Maak een keuze:


24-uurs alarmnummer 0118 - 22 50 80

ECABO erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf ECABO

Mobiele beveiliging

Wat kunt u hierbij van ons verwachten? Eigenlijk alle beveiliging die niet op één vast object plaatsvindt. Hierbij maken we gebruik van een auto, waarmee we de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

Controlerondes

Tijdens de controlerondes worden het terrein en de buitenschil van het gebouw gecontroleerd. Desgewenst worden andere werkzaamheden uitgevoerd. De controle is preventief en erop gericht om mogelijke verdachte situaties te signaleren en insluiping te voorkomen. Verdachte situaties, calamiteiten of geconstateerde schade worden direct gemeld aan de gewenste beslissingsbevoegde contactpersoon. Bij geen mogelijkheid tot contact zal zelfstandig conform vooraf gemaakte afspraken worden gehandeld.

Openings- en brand-sluitrondes

Standaard werkzaamheden bij openingsrondes bestaan door als eerste de buitenschil te controleren op schade en de omgeving te scannen op risico’s. Daarna wordt de toegang ontsloten, het alarmsysteem uitgeschakeld en eventuele verlichting en apparatuur ingeschakeld. 

Werkzaamheden  bij een brand-sluitronde bestaan in omgekeerde volgorde van een openingsronde. We hebben hier extra aandacht voor het afsluiten van het gebouw en het voorkomen van eventuele risico’s. Deze risico’s kunnen zijn: brandgevaar, insluipgevaar of het lekken van bedrijfsgevoelige informatie in faxen, kantoren, computers of kopieerapparaten in overeenstemming met de door u gewenste  ” clean desk policy” .

Alarmopvolging

Na ontvangst van een melding van uw meldkamer, gaan wij zo spoedig mogelijk naar uw locatie. Hier aangekomen voeren wij eerst een buitenronde uit om eventuele (inbraak)schade te achterhalen. Bij daadwerkelijke schade wordt direct politie en de aangegeven waarschuwingspersoon opgeroepen.

Indien er geen schade is geconstateerd proberen we de oorzaak van het alarm te achterhalen door naar de alarmmelding toe te werken. Indien het een storing betreft, wordt overeenkomstig de afspraken een monteur opgeroepen. Indien de zone door meerdere melders “gedekt” is, bekijken we of de zone overbrugd kan worden, zodat de monteur de volgende werkdag langs kan komen.

 

Bij technische of bouwkundige problemen van uw locatie en indien we geen contactpersoon kunnen bereiken, handelen we alles zelfstandig af.  Eventuele ruitschade laten we vervangen, technische problemen aan sloten of deuren of aan het gebouw laten we verhelpen door een monteur. Indien herstel op dat moment niet mogelijk is, besluiten we op basis van het risico of de locatie permanent beveiligd dient te worden door personele bezetting of dat ingelaste controlerondes afdoende zijn.

Hierbij is dag, tijdstip, locatie, inbraakgeschiedenis, en verwachte duur herstel tegenover ingebruikstelling pand van invloed. Onze uitgangspositie is dat uw locatie veilig moet zijn, en voor ons betekent veilig: pand intact en alarm ingeschakeld.

 

Indien een van de twee niet gegarandeerd kan worden, maken wij dit zo veilig mogelijk maken door ofwel controlerondes ofwel bezetting door een beveiliger,  totdat het overgedragen kan worden aan de contactpersoon.

Dekkingsgebied

FCO Security werkt met 2 responsauto’s, die 24 uur per dag paraat staan om uit te rukken bij melding door uw meldkamer(s). Deze geven daarmee  dekking in het grootste gedeelte van zeeland. De regio’s rond Hulst en Sluis in Zeeuws Vlaanderen besteden wij uit, omdat wij hier de aanrijtijd niet kunnen garanderen, die volgens onze standaarden hoort bij alarmopvolging (richttijd onder de 20 minuten). Alle locaties in het aangegeven gebied kunnen wij binnen 30 minuten aanrijden. Uitzondering zijn verkeerssituaties die wij niet kunnen voorkomen, zoals bruggen, treinen, door de politie aangegeven situaties of het toeristenseizoen. Wij mogen helaas geen bijzondere hulpverlichting voeren en zijn daarom gebonden aan de geldende verkeersregels. De praktijk wijst uit dat onze aanrijtijd de afgelopen 4 jaar gemiddeld 14 minuten is geweest. Lange bellijsten of drukte bij de meldkamer vertragen echter soms de doorgifte van het alarm.

Een optie om in geval van nood snellere aanrijtijden te halen, is het inschakelen van collega beveiligingsbedrijven. We werken nauw samen met verschillende partners, die we in dergelijke situaties alvast poolshoogte kunnen laten nemen.

Dit is slechts in uitzonderingen het geval, maar voor u als klant garandeert het de snelste opvolging. Bij inbraak of brand, is tijd de belangrijkste factor.


 

Offerte aanvragen

Wilt u een offerte aanvragen of meer informatie?Deel via