Maak een keuze:


24-uurs alarmnummer 0118 - 22 50 80

ECABO erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf ECABO

FCO werkt digitaal

Veel processen gaan tegenwoordig digitaal. Dat zal voor u niet anders zijn. FCO security wil zijn processen ook vereenvoudigen. Dat betekent dat we onze informatie, waaronder alarmregistraties, registraties van controlerondes en facturen digitaal aan u gaan aanbieden.

Waarom een papieren alarmrapport?

In de beginjaren van de mobiele beveiliging, waren er weinig technische mogelijkheden om werkzaamheden te controleren en goed te registreren.
Daarbij was het maken van digitale rapporten via GPRS en 3G nog toekomstmuziek.
Om u als klant te laten weten dat we ter plaatse waren geweest, was een papieren alarmrapport erg logisch en noodzakelijk.

Waarom een digitaal alarmrapport?

Inmiddels zijn er meer mogelijkheden om u als klant snel en eenvoudig van de juiste informatie te voorzien.

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u van ons daarom voortaan een digitale registratie van onze werkzaamheden. Ook de factuur, ontvangt u voortaan per e-mail.

In het digitale rapport staan alle vertrouwde gegevens van het papieren alarmrapport. Daarnaast biedt het digitale rapport ons extra mogelijkheden:

 • in sommige gevallen is het goed dat wij een foto maken van de aangetroffen situatie, deze ontvangt u dan bij het rapport.
 • door de digitale registratie worden de gps-coordinaten van de bezochte locatie meegegeven aan het rapport, u kunt dan direct via Google Maps zien op welke locatie we zijn geweest.

  Dit zorgt ervoor dat u er zeker van bent dat we ook daadwerklijk uw locatie hebben bezocht.

  (opmerking is, dat in de testfase is gebleken dat de gps-locatie licht kan afwijken van het daadwerkelijke adres)
Onze beveiligingsbeambte verstuurt het rapport direct op locatie naar ons kantoor. Daar vindt een controle plaats en verwerken we de werkzaamheden in onze administratie. Vervolgens ontvangt u van ons het digitale rapport voor 12:00 uur de werkdag volgend op de werkzaamheden.

Onze auto's zijn uitgerust met een trackingsysteem. Daardoor kunnen we zien wanneer de  betreffende auto ter plaatse is geweest.

Daarnaast heeft u natuurlijk altijd de mogelijkheid om in uw alarmsysteem te bekijken wanneer schakelingen zijn geweest. Ook kunt u bij de meldkamer de gegevens van het alarm opvragen.

Al deze mogelijkheden dragen eraan bij dat onze werkzaamheden zo transparant mogelijk voor u worden.

Wat betekent dit voor u als klant, hoe verloopt het proces?

 1. De dienstdoende beveiligingsbeambte krijgt via uw meldkamer een oproep voor alarmopvolging.
 2. De dienstdoende beveiligingsbeambte gaat op weg naar uw locatie.
 3. Bij uw locatie aangekomen maakt hij diverse controlerondes, zowel binnen als buiten om op die manier de oorzaak van het alarm te achterhalen.
 4. De beveiligingsbeambte verhelpt de oorzaak van het alarm of schakelt bij een daadwerkelijke inbraak of sabotage de contactpersoone en/of de politie in.
 5. De beveiligingsbeambte schakelt het alarm in en meldt het alarm af bij de meldkamer.
 6. De beveiligingsbeambte stelt via zijn mobiele device een digitaal alarmrapport op, dat hij verstuurt naar ons kantoor.
 7. Voor 12 uur de volgende werkdag controleren we de gegevens en sturen wij u het rapport toe.
 8. Begin van de volgende maand ontvangt u van ons een digitale factuur op het e-mailadres dat hiervoor bij ons bekend is.
Het voordeel van de digitale rapporten is, dat slecht leesbare rapporten verleden tijd zijn en dat de rapporten direct bij de juiste persoon binnenkomen. Uiteraard is het rapport, mocht u dit nodig vinden, goed te printen.

Andere drijfveren om digitaal te werken zijn:

 • het opbouwen van een digitaal dossier van de alarmmeldingen voor uw locatie. Dit helpt ons bij het achterhalen van eventuele technische mankementen, waardoor wij u kunnen adviseren over de inzet van uw systeem.
 • in mindere mate, maar niet geheel onbelangrijk, dragen wij op deze manier ook bij aan een mindere belasting van het milieu.
Factuur ook voortaan digitaal

Ook onze facturen ontvangt u vanaf 1 juni 2013 digitaal. In principe op hetzelfde e-mailadres als de alarmrapporten. Wenst u de factuur op een ander e-mailadres ontvangen? Geef dit dan aan ons door via info@fcosecurity.nl
We blijven maandelijks achteraf factureren. We doen dit op basis van de alarmrapporten die u wel op elk moment door de maand heen van ons ontvangt. De alarmrapporten zijn altijd nogmaals bij ons op te vragen, maar worden niet nogmaals bijgevoegd bij de factuur.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

FCO Security werkt met de invoering van de digitale rapporten en facturen als één van de eerste beveiligingsbedrijven voor 100% digitaal.

Ondanks een zorgvuldige testperiode van een half jaar, kan het zijn dat we voor onvoorziene uitdagingen komen te staan. Heeft u daarom opmerkingen of suggesties? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Arvid Fontijn via info@fcosecurity.nl of via 06 - 24 32 09 09.Deel via