Maak een keuze:


24-uurs alarmnummer 0118 - 22 50 80

ECABO erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf ECABO

Beheer brandmeldinstallaties

Uw brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat er een signaal aan de meldkamer of alarmcentrale wordt doorgegeven als er onverhoopt brand uitbreekt. Het is daarom van belang dat uw brandmeldinstallatie tijdig, adequaat en vakkundig wordt gecontroleerd.

Het beheer van uw brandmeldinstallatie is echter een tijdrovende klus. Niet alleen moet de controle goed worden uitgevoerd, maar ook moet u de administratieve zaken rondom de controles nauwgezet bijhouden.

Door het beheer van uw brandmeldinstallatie uit te besteden aan FCO Security & Health Services, mist u nooit een verplichte controle. FCO Security & Health Services  is niet gebonden aan een merk of type brandmeldcentrale. Of u nu een brandmeldcentrale van Ajax, Siemens, Hertek, Honeywell, Kenteq, Morley, Novar, Esser of Drager heeft. Dit maakt voor onze opgeleide medewerkers niet uit. Naast beheerder van brandmeldinstallaties zijn al onze beheerders tevens beveiliger met BHV en VCA. Dus naast het beheer wordt er ook steeds breder gekeken naar de algemene (brand)veiligheid. Daarbij zijn alle beheerders bij indiensttreding gescreend door Justitie, waardoor u zeker weet dat u met een veilig gevoel op de beheerder kunt vertrouwen.

Hoe werkt de controle van uw brandmeldinstallatie?

De gecertificeerde beheerders brandmeldinstallatie (BBMI) van FCO Security & Health Services zijn van alle markten thuis. Allereerst voert de Beheerder Brandmeldinstallatie de verplichte controles van uw brandmeldinstallatie uit volgens de wettelijke checklist binnen de NEN-norm. Deze controles worden vervolgens zorgvuldig vastgelegd in een logboek, zodat u kunt aantonen dat uw brandmeldinstallatie is gecontroleerd. Omdat de controleurs van FCO Security & Health Services breed zijn opgeleid,  wijzen ze u bijvoorbeeld op brandgevaarlijke situaties. Daarnaast is  tevens  een risicoscan inbegrepen op hang- en sluitwerk, een hekwerkcontrole en een complete buiten en binnenronde op veiligheidsrisico’s.

Daarna wordt een digitale werkbon aangemaakt met de bijzonderheden en voor u interessante bevindingen, alswel een kopie van het recent ingevuld logboek.

Dit rapport wordt verzonden naar het door u opgegeven e-mail adres.

Voor u een zorg minder. En een extra zekerheid dat u aan alle verplichtingen voldoet! 

Uw wettelijke verplichting

De Nederlandse norm

Heeft u een brandmeldinstallatie die uitgevoerd en gecertificeerd is conform NEN2535? Misschien bent u zich daar niet van bewust. Maar de kans is groot, als u eigenaar bent van een kantoorpand, onderwijsgebouw, verzorgingshuis, hotel, ziekenhuis of ander pand.

In de NEN2654-1 is vastgelegd aan welke eisen uw installatie moet voldoen. Het gaat dan om eisen met betrekking tot het beheer, de controle en het onderhoud:

 • Als gebruiker moet u de brandmeldinstallatie goed beheren
 • Een Beheerder Brandmeldinstallatie moet zorg dragen voor:
  • Het beheer
  • Periodieke controle

Hoofdelijk aansprakelijk

In een logboek moet de Beheerder Brandmeldinstallatie verslag doen van alle gebeurtenissen rond het functioneren van de brandmeldinstallatie. Het logboek geeft inzicht in de werkelijke staat en de bedrijfstoestanden van de brandmeldinstallatie. 

Bij een calamiteit kunnen brandweer en verzekeraars de logboeken raadplegen. Daarmee wordt snel duidelijk of er sprake is van nalatigheid. Is dat het geval, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk als gebruiker/eigenaar.

De verplichte controle

Vastgelegd in het logboek

De Beheerder Brandmeldinstallatie heeft de taak om periodiek controles uit te voeren en daarvan verslag te doen in het logboek. De volgende punten moeten in het logboek geregistreerd worden;

 • Alarmmeldingen.
 • Storingen.
 • Uitgevoerde controles.
 • Reparaties.
 • Wijzigingen.
De verplichte controle bestaat uit een maandelijkse en een 4- en 8-maandelijkse controle.

Maandelijkse controle

 • Een visuele controle van de brandmeldcentrale, het eventuele brandweerpaneel en nevenpanelen.
 • Controle van de werking van optische en akoestische indicatoren, zoals LED’s en zoemers.
 • Een test van de doormeldfunctie voor brandmeldingen
 • Verificatie van de ontvangst van de brandmelding bij de PAC/RAC.
 • Toetsing van de doormeldfunctie voor storingen door het nabootsen van een storing.
 • Verificatie van de ontvangst van de storingsmelding bij de PAC/RAC.

De 4- en 8-maandelijkse controle

 • Alle controles die u ook bij de maandelijkse controle uitvoert.
 • Visuele controle van de brandmelders.
 • Visuele controle van de bereikbaarheid van de handbrandmelders.
 • Visuele controle van de afstand (minimaal 30 cm) tussen brandmelder en inventarisgoederen.
 • Controle op veranderingen binnen de detectiezone, bijvoorbeeld in ruimtegebruik of inrichting

Uitbesteding bedrijfsrisico

Opleiden of uitbesteden?

De wet is heel helder over de verplichte controles van brandmeldinstallaties. We kunnen ons voorstellen dat u daarom overweegt medewerkers op te leiden tot Beheerder Brandmeldinstallatie.

Wij kunnen u daarin ook prima adviseren om de juiste persoon bij uw bedrijf te krijgen om  deze opleiding te faciliteren. Er zijn immers meerdere aanbieders op de markt, variërend in prijs en kwaliteit.

Toch is het verstandig dat u uitbesteden overweegt. De praktijk leert dat medewerkers na verloop van tijd minder prioriteit geven aan de controles en dat de verslaglegging niet compleet meer is. Ook de doormeldingen naar de meldkamer van de PAC of RAC wordt vaak niet meer gecontroleerd. 

Verloop zorgt ervoor dat de kennis en kunde letterlijk het bedrijf verlaat. Herhaaldelijk personeel opleiden is dan al snel erg kostbaar.

Als laatste bent u uw medewerker “kwijt” tijdens de uitvoering van de controles.

Het gevolg: het certificaat van uw brandmeldinstallatie  vervalt. En juist dat certificaat hebt u nodig voor uw brandverzekering en voor de gebruikers vergunning.

Minder zorgen, meer zekerheid

De meest eenvoudige oplossing is daarom het uitbesteden bij FCO Security & Health Services.  Wij komen maandelijks langs voor de controles. Ook houden we het logboek bij en rapporteren we onze bevindingen.

Daarnaast kunnen wij de alarmopvolging direct koppelen aan de Beheer werkzaamheden of andersom. Wij zijn dus in het bezit van sleutels, kennen uw pand, zijn snel ter plaatse en handelen het alarm direct af, met vermelding in uw logboek.

Alle handelingen bij één bedrijf, van A tot Z en direct, professioneel en veilig afgehandeld!

Voor u een zorg minder. En een extra zekerheid dat u aan alle verplichtingen voldoet

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website of kunt u vrijblijvend informatie inwinnen via: info@fcosecurity.nlDeel via