Maak een keuze:


24-uurs alarmnummer 0118 - 22 50 80

ECABO erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf ECABO

Veiligheidsdiensten

Omdat wij geloven dat de schoenmaker bij zijn leest moet blijven en je niet alles zelf het beste kan, maken we liever gebruik van de expertise daar waar die thuishoort. Daarom hebben we deze bedrijven in ons netwerk om zo samen toch voor u het gemak van 1 aanspreekpunt te houden. Voor de specifieke inzet van specialistisch personeel bemiddelen wij voor u in uw wensen.

U kunt hierbij denken aan:

Brandwachten en buitenwachten

de specialisten voor brandveilig toezicht. Deze mensen hebben variërend de volgende diploma’s. maargelang de noodzaak en wensen van de klant:

  • BHV (EHBO, Kleine blusmiddelen en AED)
  • Buitenwacht of rijksgediplomeerde brandwachten (verschillende klassen)
  • Gasmeten Ex-Ox-Tox
  • VCA
  • Watervoerende armaturen
  • Perslucht
Naargelang de wens zijn ook zwaardere diploma’s mogelijk zoals Pompbediende, en hoger opgeleid Safety personeel

Veiligheidskundigen 

In veel organisaties beperkt veiligheidszorg zich enkel en alleen tot het beheersen van risico's. Maar steeds vaker is er behoefte aan een integrale benadering van risicobeheersing in alle bedrijfsprocessen. Beschikt u zelf of uw organisatie over voldoende deskundigheid om deze risico's te herkennen en te analyseren? En de operationele en structurele beheersing ervan handen en voeten te geven?

Voor een optimale risicobeheersing is het noodzakelijk de arbeids- en bedrijfsveiligheid succesvol te integreren in alle processen van de organisatie.

Middelbare veiligheidskundigen

De Middelbare Veiligheidskundige. De functionaris met een adviseren, coördineren of uitvoerende rol ten aanzien van de veiligheid.

Deze specialisten zijn bijvoorbeeld werkzaam bij:

  • Binnen een externe arbodienst
  • Als zelfstandige of bij een detacheringsbedrijf
  • Bij een bedrijf of instelling
  • Als auditor bij een certificerende instelling
Hogere veiligheidskundigen

De Hogere Veiligheidskundige: deskundig professional die intern of extern ondersteuning bied bij het beheersen van (veiligheids)risico’s

Hondenbeveiliging

speciaal voor inzet als het nodig is om te controleren op drugs, explosieven en mensen. Bij mensen dient u te denken aan verstekelingen aan boord van schepen. Voor de inzet van degelijk gespecialeerde diensten is het wel noodzakelijk om tijdig uw wensen aan te geven.Deel via